DEPREMZEDELER İYİLİKLE HAYATA TUTUNUYOR

Ziver Vakfı ülkemizin yaşadığı deprem felaketinin ardından acil yardım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ziver Vakfı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, İstanbul, Ankara ve Elazığ bölgelerinden çeşitli ekipler bölgeye yönlendirildi.

Ziver Vakfı tarafından Elazığ bölgemizde çeşitli gıda yardımları depremzede vatandaşlarımıza ulaşırken, vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını ve ihtiyaçlarını karşılayacak temel ihtiyaç ürünleri yola çıkmaya devam ediyor…

HAKKIMIZDA

Ziver Vakfı, hayatımızın en temel gereksinimleri olan sağlık, barınma, eğitim, ve kültür alanlarında yardıma muhtaç her noktaya ulaşmak adına, desteklediği projeler ve insanların hayatına kattığı bireysel destekleri ile Türkiye’nin daha hızlı gelişmesine destek olmayı ve Türkiye’ye fayda sağlamayı amaçlıyor

İnsani kriz durumunda temel ihtiyaçların giderilmesi amacıyla beslenme ve barınma, ısınma ve hijyen ihtiyaçlarını karşılayacak malzemelerin dağıtımını yapıyoruz.

İnsani yardım, en acil durumlara öncelik verilerek, milliyet, ırk, cinsiyet, dinî inanç, sınıf veya politik görüş anlamında hiçbir ayrım yapılmadan sadece ihtiyaç temelli sağlanmalıdır. İhtiyaç sahipleri arasında ayrım gözetmeden hayatı destekleriz.

"paylaştıkça güzelleşir hayatlar"

220+

ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİM, KONAKLAMA VE BURS DESTEĞİ

500+

AFETZEDELERE BARINMA VE GIDA YARDIMI

22+

ELAZIĞ VE BİNGÖL DERNEKLERİNE YARDIM

120+

HAYIR KURUMLARINA BAĞIS DESTEĞİ

FAALİYET ALANLARI
 • İhtiyaç sahibi yoksul aile ve/veya çocuklara burs, gıda, giyim, sağlık, eşya yardımları yapmak.
 • Her türlü bağışa açık olmak. Ayni ve nakdi bağışları özen ile kabul edip ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.
 • Öğrencilere yurt içinde ve yurt dışında burs sağlamak, eğitim ve öğretimleri gerekli her türlü araç gereci temin etmek.
 • Her türlü resmi ve özel eğitim kurumları özel kurslar, yurt ve pansiyonlar açmak, işletmek, bunların inşaat ve tadilatlarını yapmak, eksiklerini tamamlamak,
 • İhtiyaç sahiplerince talep edilen bina, tadilat ve malzeme yardımları ve kütüphane projeleriyle öğrencilerimizin eğitimlerine destek olmak,
 • Dünya yetimhanelerine yardım etmek,
 • Kurak bölgelere su ve gıda ulaştırmak ve çeşme yapmak ve tarihi çeşmelerin vs. tadilatını yapmak
 • Hayvan barınaklarına yardım etmek.
 • Ülke genelinde fidan dikmek ve ağaçlandırma çalışmaları yapmak.
 • Tüm gayenin gerçekleştirilmesi için gerekli izinleri almak. Yardım kampanyaları düzenlemek.
 • İmece geleneğini modern hayata taşıyarak; “artıdan alıp eksiye vermek” düsturunu uygulamak,
 • Fakir, kimsesiz ve düşkün kimselerin barınabileceği huzur evleri tesis veya inşa edip işletmek.
 • Sosyal yardım, sağlık, eğitim alanlarında; ihtiyaç sahipleriyle yardımseverleri bir araya getirerek yardıma ihtiyacı olanları tespit ederek. Türkiye genelinde sosyal paylaşım projeleri düzenleyen kurum ve kuruluşlara ihtiyaç sahibi aile ve bireylere eşya, malzeme, erzak ve giyim; öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında eğitim, burs, gerekli araç ve gereç vb. destekçi vermek
 • Her türlü eğitim kurumları resmi ve özel okullar etüt eğitim merkezleri, yurt, özel dershaneler, özel kurslar açmak,
 • Örf ve adetlerimize uygun kültürel, sosyal, ahlakı, dini ve iktisadi hususlarda, gayri siyasi mahiyette ilmi konferanslar, seminerler ve toplantılar tertip etmek.
 • Cami ve Kur’an Kursu binasını yaptırmak, iç ve dış tefrişat ve müştemilatlarını tamamlamak, açılmış olanların tamir ve bakımını yapmak ve yaşatmak.
 • Kurak bölgelere su ve gıda yardımı ulaştırmak,
 • Doğal afet olan bölgelerde, giyim, gıda, her türlü insani, nakdi, gayri ve nakdi yardımı saplamak,
 • Bütün sporcu, yönetici ve eğitimcilerin faaliyet gösterdikleri spor dallarındaki çabalarının yurt içinde ve dışında desteklenmesini sağlamak, bu anlamda spor kulüplerine nakdi, gayri nakdi yardım sağlamak.
 • Fakir ve bakıma muhtaç hastalara yardımcı olmak üzere muayene ve tedavi imkanları sağlamak. Bu maksatla kurulmuş müesseselerle iş birliği yapmak. Faaliyetlerinin idamesine, tesislerinin genişletilmesine yardımcı olmak üzere sağlık ocakları, hastane ve şifa yurtları tesis ve inşa edip işletmek
DEPREM YARDIM TOPLAMA MERKEZİ

DEPREM YARDIM TOPLAMA MERKEZİ

YARDIMLARINIZ ANKARA VALİLİĞİ KOORDİNASYONU İLE DEPREM BÖLGELERİNE TESLİM EDİLECEKTİR.

Afetten zarar gören illerimiz;

Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay

ZİVER VAKFI

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Adres

Yıldızevler, No:12, 718. Sk., 06550 Çankaya/Ankara

Telefon

03122197822